DR. WEISS

Tradice se snoubí s moderní vědou v přípravcích Dr. Weiss

Příroda byla vždycky mocná léčitelka – před tisíci lety stejně jako dnes. I my jsme odjakživa součástí přírody.

Byliny

Na všech kontinentech a ve všech kulturách využíváme darů přírody už od pradávna. Její plody mají nezastupitelné místo v naší obživě a vždycky nás dokázaly spolehlivě zasytit. Až později jsme ale přišli na to, že příroda pečuje také o naše zdraví a začali toho cíleně využívat.

A jako se z generace na generaci předávalo vědění, jak plodiny pěstovat, stejně tak se začaly předávat i poznatky, jak jejich síly využívat k našemu prospěchu. Bohatou historii má například tradiční čínská kultura a její harmonické soužití s přírodou. Nemusíme ale opouštět ani starý kontinent. Přírodní léčba byla praktikována již ve Starém Řecku a Římě.

Přestože naši předkové neznali přesný mechanismus účinku, věděli si s řadou nemocí rady. Dnes jsou tyto byliny předmětem rozsáhlých vědeckých výzkumů. Postupně odhalujeme, v čem se skrývá síla bezu, jitrocele, mateřídoušky a dalších nepostradatelných léčivek a ve stále větší míře je aplikujeme také do moderní medicíny. Přípravky Dr. Weiss jsou tak vyráběny v souladu s nejnovějšími poznatky moderního výzkumu a vědy a odráží se v nich princip optimálního souznění mezi přírodou a potřebami lidského organizmu.

Dr. Weiss